OpenTAS

Motto: Elke student moet zich met elke browser voor elk tentamen kunnen aanmelden.


Inloggen   Inloggen zonder SSL
  (NB: onversleutelde data-overdracht)Download OpenTAS sources snapshot

Mail vragen of opmerkingen

Disclaimer:
OpenTAS is geen officiële TU-dienst. Problemen met inloggen kunnen door de beheerder van OpenTAS niet worden opgelost. OpenTAS biedt slechts toegang tot de TAS-database van de TU Delft. Probeer bij problemen of het via de officiële TAS website http://www.tas.tudelft.nl wel lukt. Mocht ook dat niet lukken, dan kan bij de onderwijsadministratie van de eigen faculteit een ander wachtwoord ingesteld worden.
Bij geschillen gelden de gegevens in de TAS-database zoals die via de officiële TAS website opvraagbaar zijn.